LINSCHOTENLOOP

19-12-2017 09:05

De LInschotenloop was dit jaar een ietwat minder succes qua deelname door onze RRZeist leden. Daar waar in het verleden er altijd een zeer grote groep aanwezig was deden nu slechts een 6- tal leden mee. Het plezier en succes was er niet minder om. Een en ander is ook al gepubliceerd op FB.