Nieuwsbrief

28-05-2015 09:50

De nieuwe Nieuwsbrief met diverse wetenswaardigheden staat weer op onze website!! Lees de brief, print hem desnoods, want er 

moet recht gedaan worden aan al degene die hieraan zijn/haar medewerking verlenen, maar bovenal aan de man die de brief steeds weer

maakt onze Gerard van Keeken!! Super  Gerard dank namens iedereen.