RE_CONSTRUCTIE

07-07-2017 10:33

Aan de website wordt op dit moment gewerkt met een nieuw sjabloon en bijwerken van de diverse pagina's

dit betekent dat tot nadere order niet alle geevens nog juist kunnen zijn. Zodra wij e.e.a. hebben verwerkt wordt dit in de

nieuwspagina vermeld.