CONTRIBUTIE LOOPGROEP ROAD RUNNERS ZEIST

De bepalingen:

  • De contributie bedraagt € 15,00 per maand. De contributie wordt  in twee termijnen voldaan. Na overleg en goedkeuring van de penningmeester kan hiervan worden afgeweken.

  • De contributie is inclusief het lidmaatschap van de Atletiek Unie (€ 16,95 peildatum 2018)

  • Alle leden uit de loopgroep (inclusief trainers) vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiek Unie

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 november. Bij beëindiging van het lidmaatschap na 1 november is het lid de afdracht aan de Atletiek Unie verschuldigd.

  • Restitutie van de contributie is niet mogelijk

Bijgewerkt: 14-04-2020