CONTRIBUTIE LOOPGROEP ROAD RUNNERS ZEIST

De bepalingen:

  • De contributie bedraagt € 15,00 per maand. De contributie wordt  in twee termijnen voldaan. Na overleg en goedkeuring van de penningmeester kan hiervan worden afgeweken.

  • De contributie is inclusief het lidmaatschap van de Atletiek Unie (€ 16,95 peildatum 2018)

  • Alle leden uit de loopgroep (inclusief trainers) vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiek Unie

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 november. Bij beëindiging van het lidmaatschap na 1 november is het lid de afdracht aan de Atletiek Unie verschuldigd.

  • Restitutie van de contributie is niet mogelijk

  • Staat je werk niet toe dat je elke week kunt komen trainen dan kun je ook 10 losse trainingen bij ons afnemen, een tienrittenkaart voor 75 minuten per training kost je € 60,00, exclusief lidmaatschap Atletiek Unie

 

Bijgewerkt: 28-03-2018